• Onafhankelijke Register loopbaanprofessional (NOLOC)
  • Ruim 20 jaar ervaring
  • Gericht op vrouwen in loondienst

Privacy verklaring

Klik hier om het Privacy Regelement als PDF te downloaden

Inleiding

Esenzz Coaching & Training ( hierna te noemen Esenzz) beschermt de privacy van haar bezoekers. Alle privacygevoelige informatie die u aan Esenzz verstrekt, valt onder dit privacy statement. Esenzz spant zich in, deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven. Esenzz confirmeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Esenzz?

Esenzz is een zelfstandig ondernemerschap en de Functionaris Gegevensbescherming is Songul Kinran, zij is tevens contactpersoon voor alle privacy-gerelateerde vragen. Je kunt haar bereiken op 06-14491328 of songul@esenzz.nl.

Doeleinden van verwerking van jouw gegevens

Op het moment dat jij je gegevens invult op de website van Esenzz, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voor het leveren van onze diensten zoals Loopbaan Coaching, Persoonlijke Coaching of E-Coaching. Esenzz verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jou te benaderen voor een door jou aangevraagd advies of traject inzake Coaching.
  • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken.
    Jouw gegevens worden opgeslagen in onze administratie.

 

Welke gegevens vragen we aan je?

Wij vragen bij het versturen van het contactformulier op de website; je naam, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag. Deze gegevens hebben we nodig om jou terug te kunnen mailen over jouw vraag, daarna eventueel een kennismakingsafspraak te maken en/of een offerte te kunnen toesturen. Omdat snelheid vaak geboden is, is alleen email niet voldoende.

Wij vragen bij het akkoord gaan van de offerte/overeenkomst de volgende extra gegevens; naam van de organisatie, naam contactpersoon, factuuradres, prive adres en handtekening. Tijdens het traject wordt een begeleidingsdossier bij gehouden met aantekeningen omtrent de begeleiding, inhoud en proces, om het traject in goede banen te leiden.

Verplichting verstekken van je gegevens

Je bent niet verplicht om je gegevens te verstrekken maar dan is het ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om in contact te treden, je te informeren, een offerte en een factuur te sturen voor de afgenomen diensten.

Ontvangers van jouw gegevens

Jouw gegevens worden nooit buiten Esenzz verstrekt, zonder dat hier met je contact over is geweest.

Bewaartermijn

Wij bewaren je dossiergegevens tijdens het afgenomen traject. Na afloop van het traject wordt jouw dossier vernietigd.

Jouw rechten

Je kunt jouw gegevens tijdens het traject altijd opvragen bij de functionaris Gegevensbescherming. Als je jouw gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Verder heb je het recht:

  • om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
  • op gegevensoverdraagbaarheid;
  • om de verleende toestemming in te trekken;
  • een klacht in te dienen bij de

Al deze zaken kun je regelen via de Functionaris Gegevensbescherming.

Beveiligingsniveau

Esenzz wil jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Esenzz implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Gebruikers van de diensten van Esenzz worden er echter wel op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Esenzz aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er, ter zake daarvan, sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Esenzz.

Instemming gebruik ingevoerde gegevens

Door gegevens (zoals cv’s, NAW gegevens etc.) aan te leveren aan Esenzz, sta je ervoor in dat je gerechtigd bent deze gegevens voor de eerder genoemde doeleinden ter beschikking te stellen aan Esenzz en hiervoor toestemming geeft. Je geeft dit aan door te tekenen voor: “ik ga akkoord met het Privacy Statement” op de offerte/overeenkomst. Esenzz behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten, aan te passen of te verwijderen. Esenzz zal de ontvangen gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan hierboven weergegeven.

Gebruik Google Analytics

De website van Esenzz maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Algemeen gebruik website

Verder verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de bezochte pagina`s, het browsertype, IP-adressen, welke de meest gevraagde pagina is, welke de vorige of de volgende bezochte site is en de duur van het bezoek. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren met als doel de inrichting van de website te optimaliseren. Ons privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden die d.m.v. links met onze website zijn verbonden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Daarom adviseren wij je om altijd op de hoogte te zijn van het privacyreglement op deze websites.

Wijzigingen Privacy Reglement

Esenzz kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyreglement. Het meest actuele Privacyreglement is te allen tijde in te zien op de website van Esenzz. Wij adviseren je dan ook dit Privacy Statement regelmatig te lezen.